ภาค Spin Off ของ Soul Eater ในโรงเรียนผู้ใช้อาวุธแห่งความตาย สึกุมิ นักเรียนหน้าใหม่เพิ่งได้มาเรียนที่นี่ ในคลาส NOT (Normally Overcome Target) ในขณะที่พวกนักเรียนมีความสามารถจะอยู่ในคลาส EAT (Especially Advantaged Talent)

Soul Eater NOT! ตอนที่ 1 ซับไทย
Soul Eater NOT! ตอนที่ 2 ซับไทย
Soul Eater NOT! ตอนที่ 3 ซับไทย
Soul Eater NOT! ตอนที่ 4 ซับไทย
Soul Eater NOT! ตอนที่ 5 ซับไทย
Soul Eater NOT! ตอนที่ 6 ซับไทย
Soul Eater NOT! ตอนที่ 7 ซับไทย
Soul Eater NOT! ตอนที่ 8 ซับไทย
Soul Eater NOT! ตอนที่ 9 ซับไทย
Soul Eater NOT! ตอนที่ 10 ซับไทย
Soul Eater NOT! ตอนที่ 11 ซับไทย
Soul Eater NOT! ตอนที่ 12 ซับไทย จบ