ในตอนแรกของเรื่องเปิดตัวโดย มากะ อัลบาร์น ผู้ใช้อาวุธกับอาวุธเคียวปีศาจ โซล อีทเตอร์ สามารถรวบรวมไข่วิญญาน คิชิน ได้ 99 ดวง และเมื่อได้วิญญาณของแม่มดอีก 1 ดวงก็จะทำให้อาวุธกลายเป็นเดธไซส์ได้ แต่ผลสุดท้ายทั้งคู่ได้วิญญาณดวงสุดท้ายที่ไม่ใช่วิญญาณของแม่มด แต่กลับกลายเป็นวิญญาณของแมวที่ชื่อว่า แบลร์ ท่านยมทูตจึงทำการให้ทั้งสองต้องเริ่มรวบรวมวิญญาณใหม่และต้องร่วมมือกับ แบล็คสตาร์และสึบากิ ในบทเรียนซ่อมที่ท่านยมทูตได้กำหนดให้

Soul Eater ตอนที่ 1 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 2 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 3 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 4 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 5 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 6 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 7 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 8 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 9 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Soul Eater ตอนที่ 51 พากย์ไทย จบ