อนิเมะสั้นที่มี 3 เรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้อง ที่มี คุณ เป็นตัวเอก

ซับไทยโดย Mayuki-fs

One Room ภาค3 ตอนที่ 1 ซับไทย
One Room ภาค3 ตอนที่ 2 ซับไทย
One Room ภาค3 ตอนที่ 3 ซับไทย
One Room ภาค3 ตอนที่ 4 ซับไทย
One Room ภาค3 ตอนที่ 5 ซับไทย
One Room ภาค3 ตอนที่ 6 ซับไทย
One Room ภาค3 ตอนที่ 7 ซับไทย
One Room ภาค3 ตอนที่ 8 ซับไทย