หวังลิ่ง (พระเอก) ชายผู้มีพรสวรรค์เหนือผู้ใด เลือกที่จะปกปิดพลังและความสามารถของตัวเองและใช้ชีวิตไปอย่างธรรมดาๆ แต่แล้วเหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างที่เขาคิดซะเท่าไหร่

ซับไทยโดย BAIZE, TRAP

XW ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน ตอนที่ 1 ซับไทย
XW ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน ตอนที่ 2 ซับไทย
XW ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน ตอนที่ 3 ซับไทย
XW ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน ตอนที่ 4 ซับไทย
XW ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน ตอนที่ 5 ซับไทย
XW ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน ตอนที่ 6 ซับไทย
XW ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน ตอนที่ 7 ซับไทย
XW ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน ตอนที่ 8 ซับไทย
XW ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน ตอนที่ 9 ซับไทย
XW ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน ตอนที่ 10 ซับไทย
XW ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน ตอนที่ 11 ซับไทย
XW ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน ตอนที่ 12 ซับไทย
XW ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน ตอนที่ 13 ซับไทย
XW ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน ตอนที่ 14 ซับไทย
XW ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน ตอนที่ 15 ซับไทย