เมื่อสมัยหลงซาน ช่วงฤดูหนาว ปี 9616 เขตชิงเหอที่อยู่ภายใต้การปกครองของดินแดนเสวี่ยอิงได้ถูกโจมตีเข้าอย่างกะทันหัน ขุนนางตงโป๋และภรรยา ทั้งคู่ได้ถูกจับกุมตัวไป ซึ่งเหลือเพียงแค่เด็กหนุ่ม 2 คนพี่น้องที่ถูกทิ้งเอาไว้ นั่นก็คือ ตงโป๋เสวี่ยอิงและตงโป๋ชิงสือ ต่อมาเสวี่ยอิงได้ฝึกอย่างหนักเพื่อให้ตนเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะปกป้องน้องชายและช่วยพ่อแม่ของเขากลับมาให้ได้

ซับไทยโดย BAIZE

Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 1 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 2 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 3 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 4 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 5 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 6 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 7 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 8 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 9 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 10 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 11 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 12 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 13 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 14 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 15 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 16 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 17 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 18 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 19 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 20 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 21 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 22 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 23 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 24 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 25 ซับไทย
Xue Ying Ling Zhu ตอนที่ 26 ซับไทย จบ