Fire Force ปรากฏการณ์ประหลาดที่เปลี่ยนคนกลายเป็นปีศาจเพลิง ก่อความเดือดร้อน เผาผลาญอาคารบ้านเรือนจนวอดวาย มีหน่วยดับเพลิงพิเศษที่รับมือกับปัญหา ตัวเรื่องจะโฟกัสไปที่ ชินระ หนึ่งในสมาชิกหน่วยดับเพลิงพิเศษ หนุ่มที่สามารถวิ่งเร็วได้เป็นพิเศษเหมือนจรวด ผู้ที่หวังจะช่วยผู้คนจากภยันอันตรายที่เกิดขึ้น

ซับไทยโดย Nivea FS

Enen no Shouboutai ตอนที่ 1 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 2 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 3 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 4 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 5 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 6 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 7 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 8 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 9 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 10 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 11 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 12 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 13 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 14 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 15 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 16 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 17 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 18 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 19 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 20 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 21 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 22 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 23 ซับไทย
Enen no Shouboutai ตอนที่ 24 ซับไทย จบ