ทาเคโซ สมาชิกคนสุดท้ายของชมรมโคโตะ (เครื่องดนตรีโบราณของญี่ปุ่น) กำลังมีปัญหาจากชมรมที่กำลังจะต้องปิดตัวเพราะเหลือเขาเป็นสมาชิกคนสุดท้าย จึงต้องหาสมาชิกเพิ่ม เขาได้พบสมาชิกหลายคน ซึ่งเป็นพวกมีปัญหาแต่ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรีญี่ปุ่น โคโตะ มาก่อน

ซับไทยโดย Tamulate-FS, ช่างแปลในตำนาน เรียวอิจิ

Kono Oto Tomare! ภาค1 ตอนที่ 1 ซับไทย
Kono Oto Tomare! ภาค1 ตอนที่ 2 ซับไทย
Kono Oto Tomare! ภาค1 ตอนที่ 3 ซับไทย
Kono Oto Tomare! ภาค1 ตอนที่ 4 ซับไทย
Kono Oto Tomare! ภาค1 ตอนที่ 5 ซับไทย
Kono Oto Tomare! ภาค1 ตอนที่ 6 ซับไทย
Kono Oto Tomare! ภาค1 ตอนที่ 7 ซับไทย
Kono Oto Tomare! ภาค1 ตอนที่ 8 ซับไทย
Kono Oto Tomare! ภาค1 ตอนที่ 9 ซับไทย
Kono Oto Tomare! ภาค1 ตอนที่ 10 ซับไทย
Kono Oto Tomare! ภาค1 ตอนที่ 11 ซับไทย
Kono Oto Tomare! ภาค1 ตอนที่ 12 ซับไทย
Kono Oto Tomare! ภาค1 ตอนที่ 13 ซับไทย จบ