Code Geass: Hangyaku no Lelouch - Koudou, Handou, Oudou ซับไทย

ภาคสรุปเนื้อหาจาก 2 ภาคแรกที่ฉายในปี 2006-2008 แบ่งเป็น 3 พาร์ท
โดยจะมีการแก้ไข และเพิ่มเนื้อหาใหม่เข้ามาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง
Part 1: Koudou
Part 2: Handou
Part 3: Oudou

รวมทุกภาค: Code Geass
Code Geass: Hangyaku no Lelouch I - Koudou
Code Geass: Hangyaku no Lelouch II - Handou
Code Geass: Hangyaku no Lelouch III - Oudou
จบ