JoJo's Bizarre Adventure - Diamond is Unbreakable (ภาค4) ตอนที่ 1-39 ซับไทย [จบ]

JoJo's Bizarre Adventure - Diamond is Unbreakable โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ (ภาค4)
บทเพชรแท้ไม่มีวันสลาย ยุคของโจสุเกะ ลูกอีกคนของโจสตาร์ ที่ต้องร่วมมือกับโจทาโร่ แก้ปัญหาจากคนร้ายที่ใช้ธนูและศรที่ทำให้คนทั่วไปกลายเป็นผู้ใช้แสตนด์

ซับไทยโดย pandoramon

รวมทุกภาค: JoJo
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 1 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 2 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 3 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 4 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 5 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 6 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 7 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 8 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 9 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 10 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 11 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 12 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 13 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 14 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 15 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 16 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 17 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 18 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 19 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 20 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 21 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 22 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 23 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 24 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 25 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 26 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 27 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 28 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 29 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 30 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 31 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 32 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 33 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 34 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 35 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 36 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 37 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 38 ซับไทย
JoJo's Bizarre Adventure ภาค4 ตอนที่ 39 ซับไทย จบ