Ace of Diamond (ภาค 3) ตอนที่ 1-52 ซับไทย [จบ]

การที่ได้ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนในปีหน้าหลังจากจบการแข่งฤดูหนาว ทีมเบสบอล ม.ปลายเซย์โด ต้องเผชิญหน้ากับทั้งทีมหน้าเก่าและหน้าใหม่ และแล้วการแข่งขัน ณ สนามโคชิเอ็ง ของพวกเขาก็ได้เริ่มเปิดฉากขึ้น

รวมทุกภาค: Ace of Diamond
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 1 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 2 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 3 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 4 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 5 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 6 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 7 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 8 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 9 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 10 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 11 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 12 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 13 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 14 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 15 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 16 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 17 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 18 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 19 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 20 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 21 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 22 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 23 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 24 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 25 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 26 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 27 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 28 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 29 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 30 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 31 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 32 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 33 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 34 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 35 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 36 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 37 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 38 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 39 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 40 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 41 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 42 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 43 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 44 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 45 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 46 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 47 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 48 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 49 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 50 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 51 ซับไทย
Ace of Diamond ภาค3 ตอนที่ 52 ซับไทย จบ