Digimon Adventure Tri ตอนที่ 1-26 ซับไทย [จบ]

Digimon Adventure Tri เป็นภาคเนื้อเรื่องล่าสุด ซึ่งต่อจากภาค Digimon Adventure 02 โดยมีตัวเอกคือ ยางามิ ไทจิ ที่เป็นตัวเอกจากภาคแรกกลับมารับบทตัวเอกอีกครั้ง แต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ใช่เด็ก ป.5 ตัวเล็กๆอีกแล้ว เพราะมีอายุ 17 ปีแล้ว ซึ่งตัวละครอื่นๆก็เติมโตขึ้นด้วยเช่นกัน

ซับไทยโดย Oremanga

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 1 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 2 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 3 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 4 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 5 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 6 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 7 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 8 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 9 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 10 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 11 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 12 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 13 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 14 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 15 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 16 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 17 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 18 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 19 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 20 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 21 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 22 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 23 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 24 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 25 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ตอนที่ 26 ซับไทย จบ