Radiant (ภาค1) ตอนที่ 1-21 ซับไทย [จบ]

ในโลกที่ เนเมซิส เหล่าปีศาจปริศนาที่มาจากฟากฟ้าก่อนความเดือดร้อนให้มนุษย์ ฆ่าคนที่สัมผัสเนเมซิสได้ทันที มีกลุ่มผู้ใช้เวทมนตร์ได้มาขัดขวางพวกนั้น แต่เนื่องจากผู้ใช้เวทมนตร์เคยทำสัญญากับเนเมซิสโดยมีเขาที่ศีรษะและไม่ตายจากการสัมผัสพวกเนเมซิส จึงสร้างความกลัวให้มนุษย์ทั่วไป ผู้ใช้เวทมนตร์จึงถูกตามล่าโดยทางการเช่นกัน เรื่องราว เซ็ท หนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้ใช้เวทมนตร์ได้ออกตามหาดินแดน Radiant ที่เชื่อว่าเป็นถิ่นกำเนิดของพวกเนเมซิส เพื่อจัดการพวกนั้น

ซับไทยโดย Nemuria Subs, AMD AnimeSub, Udong-FS

รวมทุกภาค: Radiant
Radiant ภาค1 ตอนที่ 1 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 2 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 3 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 4 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 5 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 6 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 7 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 8 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 9 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 10 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 11 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 12 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 13 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 14 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 15 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 16 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 17 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 18 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 19 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 20 ซับไทย
Radiant ภาค1 ตอนที่ 21 ซับไทย จบ