Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 1-13 ซับไทย [จบ]

ชีวิตประจำวันของเอมิยะซัง กับตัวละครจากเรื่องเฟท ที่สนุกกับการทำอาหาร กิน และใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน

ซับไทยโดย TyrantSubs

Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 1 ซับไทย
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 2 ซับไทย
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 3 ซับไทย
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 4 ซับไทย
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 5 ซับไทย
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 6 ซับไทย
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 7 ซับไทย
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 8 ซับไทย
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 9 ซับไทย
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 10 ซับไทย
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 11 ซับไทย
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 12 ซับไทย
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 13 ซับไทย จบ