Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่ 1-277 พากย์ไทย ซับไทย

เรื่องราวการต่อสู้และผจญภัยของเหล่าจอมเวทแห่งกิลด์ "แฟรี่เทล" ซึ่งเป็นศูนย์รวมของจอมเวทสุดแกร่ง(และพวกตัวปัญหาเยอะ)และเจ๋งสุดๆ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ลูซี่ ผู้มีความสามารถอัญเชิญเทพแห่งดวงดาว ได้พบกับ นัตสึ บุตรบุญธรรมของมังกร อิกนีล ผู้สามารถใช้ไฟ จากนั้นทั้งสองรวมถึงจอมเวทแห่งแฟรี่เทลคนอื่นๆ ได้ร่วมต่อสู้ ร่วมผจญภัย จนนำไปสู่เรื่องราวสนุกสนาน ณ ที่แห่งนั้น

รวมทุกภาค: Fairy Tail
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 1 ตอนที่ 1-48 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 1 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 2 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 3 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 4 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 5 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 6 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 7 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 8 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 9 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 49-96 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 51 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 52 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 53 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 54 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 55 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 56 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 57 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 58 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 59 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 60 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 61 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 62 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 63 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 64 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 65 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 66 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 67 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 68 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 69 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 70 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 71 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 72 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 73 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 74 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 75 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 76 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 77 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 78 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 79 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 80 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 81 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 82 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 83 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 84 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 85 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 86 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 87 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 88 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 89 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 90 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 91 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 92 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 93 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 94 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 95 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 96 พากย์ไทย

Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 3 ตอนที่ 97-150 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 97 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 98 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 99 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 100 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 101 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 102 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 103 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 104 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 105 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 106 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 107 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 108 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 109 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 110 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 111 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 112 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 113 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 114 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 115 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 116 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 117 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 118 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 119 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 120 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 121 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 122 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 123 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 124 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 125 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 126 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 127 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 128 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 129 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 130 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 131 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 132 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 133 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 134 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 135 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 136 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 137 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 138 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 139 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 140 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 141 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 142 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 143 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 144 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 145 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 146 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 147 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 148 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 149 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 150 ซับไทย

Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 4 ตอนที่ 151-175 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 151 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 152 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 153 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 154 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 155 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 156 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 157 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 158 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 159 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 160 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 161 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 162 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 163 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 164 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 165 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 166 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 167 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 168 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 169 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 170 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 171 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 172 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 173 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 174 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 175 ซับไทย

Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 5 ตอนที่ 176-226 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 176 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 177 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 178 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 179 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 180 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 181 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 182 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 183 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 184 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 185 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 186 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 187 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 188 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 189 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 190 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 191 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 192 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 193 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 194 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 195 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 196 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 197 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 198 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 199 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 200 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 201 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 202 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 203 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 204 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 205 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 206 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 207 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 208 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 209 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 210 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 211 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 212 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 213 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 214 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 215 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 216 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 217 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 218 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 219 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 220 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 221 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 222 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 223 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 224 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 225 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 226 ซับไทย

Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 6 ตอนที่ 227-265 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 227 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 228 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 229 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 230 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 231 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 232 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 233 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 234 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 235 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 236 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 237 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 238 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 239 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 240 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 241 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 242 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 243 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 244 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 245 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 246 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 247 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 248 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 249 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 250 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 251 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 252 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 253 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 254 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 255 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 256 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 257 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 258 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 259 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 260 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 261 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 262 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 263 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 264 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 265 ซับไทย

Fairy Tail Zerø แฟรี่เทล ซีโร่ ตอนที่ 266-277 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 266 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 267 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 268 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 269 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 270 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 271 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 272 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 273 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 274 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 275 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 276 ซับไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ตอนที่ 277 ซับไทย