Gintama กินทามะ ปี 1-8 ตอนที่ 1-328 พากย์ไทย+ซับไทย [จบ]

Gintama กินทามะ ปี 1-8 ตอนที่ 1-328 พากย์ไทย+ซับไทย [จบ]

ญี่ปุ่นในยุคเอโดะถูกรุกรานโดยมนุษย์ต่างดาว แต่ทำให้ประเทศเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ กินโทกิ อดีตนักปฏิวัติ ที่มาเปิดสำนักงานที่รับแก้ปัญหาสารพัดให้คนอื่น

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-49 พากย์ไทย
ตอนที่ 1-2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13
ตอนที่ 14
ตอนที่ 15
ตอนที่ 16
ตอนที่ 17
ตอนที่ 18
ตอนที่ 19
ตอนที่ 20
ตอนที่ 21
ตอนที่ 22
ตอนที่ 23
ตอนที่ 24
ตอนที่ 25
ตอนที่ 26
ตอนที่ 27
ตอนที่ 28
ตอนที่ 29
ตอนที่ 30
ตอนที่ 31
ตอนที่ 32
ตอนที่ 33
ตอนที่ 34
ตอนที่ 35
ตอนที่ 36
ตอนที่ 37
ตอนที่ 38
ตอนที่ 39
ตอนที่ 40
ตอนที่ 41
ตอนที่ 42
ตอนที่ 43
ตอนที่ 44
ตอนที่ 45
ตอนที่ 46
ตอนที่ 47
ตอนที่ 48
ตอนที่ 49

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 50-99 พากย์ไทย
Vol.01
Vol.02
Vol.03
Vol.04
Vol.05
Vol.06
Vol.07
Vol.08
Vol.09
Vol.10
Vol.11
Vol.12

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 100-150 พากย์ไทย
Vol.01
Vol.02
Vol.03
Vol.04
Vol.05
Vol.06
Vol.07
Vol.08
Vol.09
Vol.10
Vol.11
Vol.12
Vol.13

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 151-201 พากย์ไทย
Vol.01
Vol.02
Vol.03
Vol.04
Vol.05
Vol.06
Vol.07
Vol.08
Vol.09
Vol.10
Vol.11
Vol.12
Vol.13

Gintama กินทามะ ปี 5 ตอนที่ 202-252 พากย์ไทย
Vol.01
Vol.02
Vol.03
Vol.04
Vol.05
Vol.06
Vol.07
Vol.08
Vol.09
Vol.10
Vol.11
Vol.12
Vol.13

Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 253-265 พากย์ไทย
Vol.01
Vol.02
Vol.03
Vol.04

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266-316 ซับไทย
ตอนที่ 266
ตอนที่ 267
ตอนที่ 268
ตอนที่ 269
ตอนที่ 270
ตอนที่ 271
ตอนที่ 272
ตอนที่ 273
ตอนที่ 274
ตอนที่ 275
ตอนที่ 276
ตอนที่ 277
ตอนที่ 278
ตอนที่ 279
ตอนที่ 280
ตอนที่ 281
ตอนที่ 282
ตอนที่ 283
ตอนที่ 284
ตอนที่ 285
ตอนที่ 286
ตอนที่ 287
ตอนที่ 288
ตอนที่ 289
ตอนที่ 290
ตอนที่ 291
ตอนที่ 292
ตอนที่ 293
ตอนที่ 294
ตอนที่ 295
ตอนที่ 296
ตอนที่ 297
ตอนที่ 298
ตอนที่ 299
ตอนที่ 300
ตอนที่ 301
ตอนที่ 302
ตอนที่ 303
ตอนที่ 304
ตอนที่ 305
ตอนที่ 306
ตอนที่ 307
ตอนที่ 308
ตอนที่ 309
ตอนที่ 310
ตอนที่ 311
ตอนที่ 312
ตอนที่ 313
ตอนที่ 314
ตอนที่ 315
ตอนที่ 316

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 317-328 ซับไทย
ตอนที่ 317
ตอนที่ 318
ตอนที่ 319
ตอนที่ 320
ตอนที่ 321
ตอนที่ 322
ตอนที่ 323
ตอนที่ 324
ตอนที่ 325
ตอนที่ 326
ตอนที่ 327
ตอนที่ 328