Black Clover ตอนที่ 1-170 ซับไทย [จบ]

ในอดีตมนุษย์นั้นเกือบถูกเทพอสูรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่ได้รับการช่วยเหลือจากจอมเวท ซึ่งได้ถูกเรียกว่า จักรพรรดิเวทมนตร์แล้วก่อตั้งอาณาจักลโครเวอร์ขึ้นมา ซึ่จอมเวทที่เก่งกาจสุดจะเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์คนต่อไป เวลาผ่านไป แอสต้าและยูโน สองเด็กกำพร้าที่เกิดในโบสถ์นอกอาณาจักรโคลเวอร์ได้เติบโตขึ้น ตัวแอสต้าไม่มีเวทมนตร์แต่ฝันที่จะได้เป็นจักรพรรดิเวทมนตร์ จึงฝึกด้านการต่อสู้ด้วยกำลัง ในขณะที่ยูโนะมีความสามารถที่ยอดเยี่ยม ทั้งสองแข่งกันว่าใครจะได้เป็นอัศวินเวทที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอาณาจักร จึงออกเดินทางผจญภัยกัน

Black Clover ตอนที่ 1 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 2 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 3 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 4 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 5 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 6 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 7 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 8 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 9 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 10 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 11 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 12 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 13 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 14 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 15 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 16 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 17 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 18 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 19 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 20 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 21 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 22 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 23 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 24 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 25 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 26 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 27 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 28 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 29 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 30 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 31 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 32 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 33 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 34 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 35 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 36 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 37 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 38 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 39 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 40 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 41 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 42 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 43 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 44 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 45 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 46 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 47 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 48 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 49 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 50 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 51 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 52 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 53 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 54 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 55 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 56 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 57 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 58 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 59 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 60 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 61 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 62 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 63 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 64 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 65 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 66 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 67 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 68 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 69 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 70 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 71 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 72 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 73 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 74 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 75 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 76 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 77 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 78 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 79 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 80 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 81 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 82 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 83 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 84 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 85 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 86 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 87 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 88 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 89 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 90 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 91 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 92 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 93 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 94 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 95 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 96 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 97 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 98 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 99 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 100 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 101 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 102 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 103 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 104 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 105 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 106 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 107 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 108 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 109 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 110 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 111 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 112 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 113 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 114 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 115 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 116 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 117 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 118 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 119 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 120 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 121 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 122 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 123 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 124 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 125 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 126 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 127 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 128 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 129 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 130 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 131 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 132 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 133 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 134 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 135 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 136 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 137 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 138 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 139 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 140 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 141 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 142 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 143 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 144 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 145 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 146 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 147 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 148 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 149 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 150 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 151 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 152 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 153 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 154 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 155 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 156 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 157 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 158 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 159 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 160 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 161 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 162 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 163 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 164 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 165 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 166 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 167 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 168 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 169 ซับไทย
Black Clover ตอนที่ 170 ซับไทย จบ