Berserk (2017) เบอร์เซิร์ก ตอนที่ 1-12 ซับไทย [จบ]

ภาคต่อการผจญภัยของ กัซ นักดาบทมิฬ

ซับไทยโดย DG-FS

รวมทุกภาค: Berserk
Berserk 2017 เบอร์เซิร์ก ตอนที่ 1 ซับไทย
Berserk 2017 เบอร์เซิร์ก ตอนที่ 2 ซับไทย
Berserk 2017 เบอร์เซิร์ก ตอนที่ 3 ซับไทย
Berserk 2017 เบอร์เซิร์ก ตอนที่ 4 ซับไทย
Berserk 2017 เบอร์เซิร์ก ตอนที่ 5 ซับไทย
Berserk 2017 เบอร์เซิร์ก ตอนที่ 6 ซับไทย
Berserk 2017 เบอร์เซิร์ก ตอนที่ 7 ซับไทย
Berserk 2017 เบอร์เซิร์ก ตอนที่ 8 ซับไทย
Berserk 2017 เบอร์เซิร์ก ตอนที่ 9 ซับไทย
Berserk 2017 เบอร์เซิร์ก ตอนที่ 10 ซับไทย
Berserk 2017 เบอร์เซิร์ก ตอนที่ 11 ซับไทย
Berserk 2017 เบอร์เซิร์ก ตอนที่ 12 ซับไทย จบ