โบรูโตะเป็นเรื่องราวรุ่นลูกของนารูโตะ หลังจากสงครามโลกนินจาครั้งที่ 4 นารูโตะกลายเป็นวีรบุรุษของโลกนินจา และได้รับตำแหน่งโฮคาเงะรุ่นที่ 7 ต่อจากคาคาชิ(รุ่นที่ 6)

ซับไทยโดย ลุงกิลดาซ

Boruto ตอนที่ 1 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 2 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 3 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 4 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 5 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 6 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 7 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 8 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 9 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 10 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 11 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 12 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 13 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 14 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 15 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 16 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 17 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 18 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 19 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 20 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 21 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 22 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 23 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 24 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 25 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 26 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 27 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 28 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 29 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 30 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 31 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 32 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 33 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 34 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 35 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 36 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 37 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 38 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 39 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 40 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 41 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 42 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 43 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 44 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 45 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 46 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 47 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 48 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 49 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 50 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 51 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 52 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 53 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 54 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 55 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 56 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 57 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 58 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 59 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 60 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 61 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 62 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 63 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 64 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 65 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 66 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 67 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 68 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 69 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 70 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 71 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 72 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 73 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 74 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 75 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 76 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 77 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 78 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 79 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 80 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 81 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 82 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 83 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 84 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 85 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 86 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 87 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 88 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 89 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 90 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 91 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 92 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 93 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 94 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 95 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 96 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 97 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 98 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 99 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 100 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 101 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 102 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 103 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 104 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 105 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 106 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 107 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 108 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 109 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 110 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 111 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 112 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 113 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 114 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 115 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 116 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 117 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 118 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 119 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 120 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 121 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 122 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 123 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 124 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 125 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 126 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 127 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 128 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 129 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 130 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 131 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 132 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 133 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 134 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 135 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 136 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 137 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 138 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 139 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 140 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 141 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 142 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 143 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 144 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 145 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 146 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 147 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 148 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 149 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 150 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 151 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 152 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 153 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 154 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 155 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 156 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 157 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 158 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 159 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 160 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 161 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 162 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 163 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 164 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 165 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 166 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 167 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 168 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 169 ซับไทย
Boruto ตอนที่ 170 ซับไทย