ภาคใหม่ของเรื่อง ภรรยาผมเป็นประธานนักเรียน ภาคแรกกล่าวถึง อิซึมิ ฮายาโตะ ต้องการเป็นประธานนักเรียน แต่กลับแพ้ อุอิ วาคานะ จนเธอได้เป็นประธานนักเรียนหญิง ฮายาโตะพบว่าวาคานะเป็นคู่หมั้นของเขา ถูกย้ายมาอยู่ชายคาเดียวกับเขา แล้วยังต้องการปรนนิบัติเขาในฐานะว่าที่ภรรยา

Okusama ga Seito Kaichou ภาค2 ตอนที่ 1 ซับไทย
Okusama ga Seito Kaichou ภาค2 ตอนที่ 2 ซับไทย
Okusama ga Seito Kaichou ภาค2 ตอนที่ 3 ซับไทย
Okusama ga Seito Kaichou ภาค2 ตอนที่ 4 ซับไทย
Okusama ga Seito Kaichou ภาค2 ตอนที่ 5 ซับไทย
Okusama ga Seito Kaichou ภาค2 ตอนที่ 6 ซับไทย
Okusama ga Seito Kaichou ภาค2 ตอนที่ 7 ซับไทย
Okusama ga Seito Kaichou ภาค2 ตอนที่ 8 ซับไทย
Okusama ga Seito Kaichou ภาค2 ตอนที่ 9 ซับไทย
Okusama ga Seito Kaichou ภาค2 ตอนที่ 10 ซับไทย
Okusama ga Seito Kaichou ภาค2 ตอนที่ 11 ซับไทย
Okusama ga Seito Kaichou ภาค2 ตอนที่ 12 ซับไทย จบ