Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน ตอนที่ 1-25 ซับไทย [จบ]

สร้างจากนิยายแนวสงครามผสมแฟนตาซีที่เขียนในปี 1986 จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาและดีไซน์อนิเมะจะยึดตามภาคมังงะที่เขียนใหม่โดยอาจารย์ อาราคาว่า โฮมูระ

Arslan Senki ตอนที่ 1 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 2 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 3 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 4 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 5 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 6 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 7 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 8 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 9 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 10 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 11 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 12 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 13 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 14 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 15 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 16 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 17 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 18 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 19 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 20 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 21 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 22 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 23 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 24 ซับไทย
Arslan Senki ตอนที่ 25 ซับไทย จบ