One-Punch Man วันพั๊นช์แมน ซับไทย

Z-city เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องประหลาดๆมากมาย มีการรุกรานจากสัตว์ประหลาดและสิ่งมีชีวิตผ่าเหล่าจากธรรมชาติมาสร้างความวุ่นวาย "ไซตามะ" ผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก เขาได้ฝึกฝนจนสามารถใช้เพียงหมัดเดียวในการโค่นสัตว์ประหลาดที่ไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตาม "One-Punch Man" แต่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียเส้นผมไปจนหมด... ซึ่งนั่นทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุด และไซตามะยังมีศิษย์เอก เขาเป็นมนุษย์ครึ่งจักรกลไซบอร์ค ชื่อว่าจีนอส ที่ยอมรับไซตามะให้เป็นนมุษย์เพียงคนเดียวที่จะเป็นอาจารย์ของเขาได้

เดิมทีไซตามะเป็นเพียงแค่คนธรรมดา ที่ว่างงานและพยายามหางานทำ กระทั่งเขาได้ช่วยเหลือเด็กจากสัตว์ประหลาด แต่นั้นมาเขาก็มีความพยายามที่จะเป็นฮีโร่ โดยการ ซิทอัพ 100 ครั้ง วิทพื้น 100 ครั้ง ลุกนั่ง 100 ครั้ง และวิ่ง 10 กิโลเมตรทุกวัน เป็นเวลา 3 ปี ทำให้เขาได้พลังเหนือมนุษย์มา !!

One Punch Man ภาค1 ตอนที่ 1 ซับไทย
One Punch Man ภาค1 ตอนที่ 2 ซับไทย
One Punch Man ภาค1 ตอนที่ 3 ซับไทย
One Punch Man ภาค1 ตอนที่ 4 ซับไทย
One Punch Man ภาค1 ตอนที่ 5 ซับไทย
One Punch Man ภาค1 ตอนที่ 6 ซับไทย
One Punch Man ภาค1 ตอนที่ 7 ซับไทย
One Punch Man ภาค1 ตอนที่ 8 ซับไทย
One Punch Man ภาค1 ตอนที่ 9 ซับไทย
One Punch Man ภาค1 ตอนที่ 10 ซับไทย
One Punch Man ภาค1 ตอนที่ 11 ซับไทย
One Punch Man ภาค1 ตอนที่ 12 ซับไทย จบ
One Punch Man ภาค1 ตอน OVA : Road to Hero ซับไทย
One Punch Man ภาค1 OVA ตอนที่ 1 ซับไทย
One Punch Man ภาค1 OVA ตอนที่ 2 ซับไทย
One Punch Man ภาค1 OVA ตอนที่ 3 ซับไทย
One Punch Man ภาค1 OVA ตอนที่ 4 ซับไทย
One Punch Man ภาค1 OVA ตอนที่ 5 ซับไทย
One Punch Man ภาค1 OVA ตอนที่ 6 ซับไทย