คำถามป้องกันบอท

หกบวกสอง เป็นเท่าไหร่

ตอบ(ตัวเลข):