ดูไม่ได้ ตอนผิด เสียงไม่ตรง

แจ้งได้ที่ Facebook นะครับ https://www.facebook.com/Anifume/

ส่งข้อความเลย https://m.me/Anifume

แก้ไขเบื้องต้น: แนะนำใช้แอพ Chrome, Safari, Firefox ในการรับชม