เซโน นัตสึรุ นักเรียนชายมัธยมปลายธรรมดา ในวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาและพบว่าเขากลายเป็นผู้หญิงไปแล้ว!! แถมตุ๊กตาที่ได้รับมาเป็นของขวัญนั้น บอกว่าเขาได้กลายเป็น แคมเฟอร์ หรือผู้ซึ่งถูกเลือก และชีวิตประจำวันของนัตสึรุก็เปลี่ยนไปในทางที่ว่าเจ้าตัวเองก็คาดไม่ถึง!

Kampfer ผู้พิทักษ์สลับขั้ว ตอนที่ 1 ซับไทย
Kampfer ผู้พิทักษ์สลับขั้ว ตอนที่ 2 ซับไทย
Kampfer ผู้พิทักษ์สลับขั้ว ตอนที่ 3 ซับไทย
Kampfer ผู้พิทักษ์สลับขั้ว ตอนที่ 4 ซับไทย
Kampfer ผู้พิทักษ์สลับขั้ว ตอนที่ 5 ซับไทย
Kampfer ผู้พิทักษ์สลับขั้ว ตอนที่ 6 ซับไทย
Kampfer ผู้พิทักษ์สลับขั้ว ตอนที่ 7 ซับไทย
Kampfer ผู้พิทักษ์สลับขั้ว ตอนที่ 8 ซับไทย
Kampfer ผู้พิทักษ์สลับขั้ว ตอนที่ 9 ซับไทย
Kampfer ผู้พิทักษ์สลับขั้ว ตอนที่ 10 ซับไทย
Kampfer ผู้พิทักษ์สลับขั้ว ตอนที่ 11 ซับไทย
Kampfer ผู้พิทักษ์สลับขั้ว ตอนที่ 12 ซับไทย จบ
Kampfer ผู้พิทักษ์สลับขั้ว ตอนที่ 13 OVA ซับไทย
Kampfer ผู้พิทักษ์สลับขั้ว ตอนที่ 14 OVA ซับไทย