Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 1-14 ซับไทย

ดินแดนที่ถูกห้อมล้อมไว้ด้วยกำแพงที่มีชื่อว่า รินการินด์ กำแพงนั้นเป็นสิ่งที่คอยปกคุลม ปกป้อง ฟูมฝักผู้คนเสมอมา ดังนั้นกำแพงก็คือพระเจ้า แนวคิดนี้คือรากฐานสำคัญของรินการินด์ อยู่มาวันหนึ่ง ในบริเวนหมู่บ้านชายแดนของรินการินด์อันมีชื่อว่า "หมู่บ้านเอ็ดจ้า" นั้นได้มีชายปริศนา นามว่า "แบ๊ค แอโร่ว" ปรากฏตัวออกมา แม้แอโร่วจะสูญเสียความทรงจำอยู่ แต่เขาก็รู้เพียงว่า ตัวเอง "มาจากด้านนอกของกำแพง" จากนั้นแอโร่วจึงตัดสินใจเดินทางไปยังด้านนอกของกำแพงเพื่อหาทางฟื้นฟูความทรงจำของตัวเองกลับมา และในระหว่างนั้นเองเขาก็ได้เข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งในโลกใบนี้ทีละน้อย

Back Arrow ตอนที่ 1 ซับไทย
Back Arrow ตอนที่ 2 ซับไทย
Back Arrow ตอนที่ 3 ซับไทย
Back Arrow ตอนที่ 4 ซับไทย
Back Arrow ตอนที่ 5 ซับไทย
Back Arrow ตอนที่ 6 ซับไทย
Back Arrow ตอนที่ 7 ซับไทย
Back Arrow ตอนที่ 8 ซับไทย
Back Arrow ตอนที่ 9 ซับไทย
Back Arrow ตอนที่ 10 ซับไทย
Back Arrow ตอนที่ 11 ซับไทย
Back Arrow ตอนที่ 12 ซับไทย
Back Arrow ตอนที่ 13 ซับไทย
Back Arrow ตอนที่ 14 ซับไทย