Dogeza de Tanondemita ตอนที่ 1-12 ซับไทย [จบ]

เนื้อหาเกี่ยวกับการโค้งคำนับแบบโดเกสะ ทำให้ฝ่ายสาวๆ ยากที่จะปฏิเสธ ที่จะเปิดเสื้อและกระโปรงตามคำขอ

ซับไทยโดย Alphabet-Works, MoesubsV2, All IN ONE

Dogeza de Tanondemita ตอนที่ 1 ซับไทย
Dogeza de Tanondemita ตอนที่ 2 ซับไทย
Dogeza de Tanondemita ตอนที่ 3 ซับไทย
Dogeza de Tanondemita ตอนที่ 4 ซับไทย
Dogeza de Tanondemita ตอนที่ 5 ซับไทย
Dogeza de Tanondemita ตอนที่ 6 ซับไทย
Dogeza de Tanondemita ตอนที่ 7 ซับไทย
Dogeza de Tanondemita ตอนที่ 8 ซับไทย
Dogeza de Tanondemita ตอนที่ 9 ซับไทย
Dogeza de Tanondemita ตอนที่ 10 ซับไทย
Dogeza de Tanondemita ตอนที่ 11 ซับไทย
Dogeza de Tanondemita ตอนที่ 12 ซับไทย จบ