King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 1-26 ซับไทย [จบ]

เรื่องราวของโลกที่ถูกภัยอำนาจมืดคุกคาม ตัวเอกของเกมจะชื่อ Kasel ได้ออกตามหาพี่ชายที่เป็นองค์รักษ์และหายตัวไประหว่างการสำรวจสิ่งผิดปกตินอกเมือง จนได้รับการสืบทอดพลังของ “ดาบศักดิ์สิทธิ์” เพื่อปกป้องโลก

ซับไทยโดย Daruma-Fansub

King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 1 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 2 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 3 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 4 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 5 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 6 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 7 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 8 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 9 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 10 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 11 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 12 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 13 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 14 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 15 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 16 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 17 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 18 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 19 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 20 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 21 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 22 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 23 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 24 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 25 ซับไทย
King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi ตอนที่ 26 ซับไทย จบ