ซูโนะ โอโนะ เป็นนักเรียนปกติ อยู่โรงเรียนมัธยมเป็นปีแรกและไม่สามารถเข้าโรงเรียนเอกชนเนื่องจากเขามีเกรดที่หน้ากลุ้มใจ มีเพียงโรงเรียนสุดท้ายที่เขาจะได้รับการยอมรับ โรงเรียนนั้นชื่อโรงเรียน โยไค เป็นโรงเรียนที่มีอภินิหารและสัตว์ประหลาดเรียนอยู่

ภาค 1
Rosario to Vampire ภาค1 ตอนที่ 1 ซับไทย
Rosario to Vampire ภาค1 ตอนที่ 2 ซับไทย
Rosario to Vampire ภาค1 ตอนที่ 3 ซับไทย
Rosario to Vampire ภาค1 ตอนที่ 4 ซับไทย
Rosario to Vampire ภาค1 ตอนที่ 5 ซับไทย
Rosario to Vampire ภาค1 ตอนที่ 6 ซับไทย
Rosario to Vampire ภาค1 ตอนที่ 7 ซับไทย
Rosario to Vampire ภาค1 ตอนที่ 8 ซับไทย
Rosario to Vampire ภาค1 ตอนที่ 9 ซับไทย
Rosario to Vampire ภาค1 ตอนที่ 10 ซับไทย
Rosario to Vampire ภาค1 ตอนที่ 11 ซับไทย
Rosario to Vampire ภาค1 ตอนที่ 12 ซับไทย
Rosario to Vampire ภาค1 ตอนที่ 13 ซับไทย จบ
ภาค 2
Rosario to Vampire Capu ภาค2 ตอนที่ 1 ซับไทย
Rosario to Vampire Capu ภาค2 ตอนที่ 2 ซับไทย
Rosario to Vampire Capu ภาค2 ตอนที่ 3 ซับไทย
Rosario to Vampire Capu ภาค2 ตอนที่ 4 ซับไทย
Rosario to Vampire Capu ภาค2 ตอนที่ 5 ซับไทย
Rosario to Vampire Capu ภาค2 ตอนที่ 6 ซับไทย
Rosario to Vampire Capu ภาค2 ตอนที่ 7 ซับไทย
Rosario to Vampire Capu ภาค2 ตอนที่ 8 ซับไทย
Rosario to Vampire Capu ภาค2 ตอนที่ 9 ซับไทย
Rosario to Vampire Capu ภาค2 ตอนที่ 10 ซับไทย
Rosario to Vampire Capu ภาค2 ตอนที่ 11 ซับไทย
Rosario to Vampire Capu ภาค2 ตอนที่ 12 ซับไทย
Rosario to Vampire Capu ภาค2 ตอนที่ 13 ซับไทย จบ