เป็นเรื่องราวของโลกที่จู่ๆก็มีสิ่งมีชีวิตปริศนาขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Gadoru ปรากฏตัวออกมาจนทำให้มนุษยชาติใกล้สูญพันธุ์ เพื่อการปกป้องเผ่าพันธุ์ของตัวเอง มนุษย์จึงสร้างป้อมปราการเคลื่อนที่ความสูง 3,000 เมตรที่ชื่อว่า Deca-Dence ขึ้นมาเพื่อต่อกรกับ Gadoru ที่คุกคามมนุษยชาติ

Deca-Dence ตอนที่ 1 ซับไทย
Deca-Dence ตอนที่ 2 ซับไทย
Deca-Dence ตอนที่ 3 ซับไทย
Deca-Dence ตอนที่ 4 ซับไทย
Deca-Dence ตอนที่ 5 ซับไทย
Deca-Dence ตอนที่ 6 ซับไทย
Deca-Dence ตอนที่ 7 ซับไทย
Deca-Dence ตอนที่ 8 ซับไทย
Deca-Dence ตอนที่ 9 ซับไทย
Deca-Dence ตอนที่ 10 ซับไทย
Deca-Dence ตอนที่ 11 ซับไทย
Deca-Dence ตอนที่ 12 ซับไทย จบ