Absolute Duo ศึกศาสตรา วิญญาณแฝด ตอนที่ 1-12 ซับไทย [จบ]

อาวุธที่ก่อร่างวัตถุจากวิญญาณด้วยพลังแห่งแห่งจิตใจ ผม โคโคโนเอะ โทโอรุ ได้รับพลังนั้นซึ่งกล่าวกันว่ามีทุกพันคน จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นผมจึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าเรียนยังวิทยาลัยโคเรียวซึ่งเด่นในเรื่องของ เปลวเพลิง และยังเป็นโรงเรียนสอนเทคนิคการต่อสู้อีกด้วย แต่ด้วยเหตุผลบางประการ เปลวเพลิง ของผมไม่ได้ปรากฏรูปออกมาเป็นอาวุธ แต่เป็นเครื่องป้องกัน นั่นก็คือ โล่

ซับไทยโดย ACE-Z

Absolute Duo ตอนที่ 1 ซับไทย
Absolute Duo ตอนที่ 2 ซับไทย
Absolute Duo ตอนที่ 3 ซับไทย
Absolute Duo ตอนที่ 4 ซับไทย
Absolute Duo ตอนที่ 5 ซับไทย
Absolute Duo ตอนที่ 6 ซับไทย
Absolute Duo ตอนที่ 7 ซับไทย
Absolute Duo ตอนที่ 8 ซับไทย
Absolute Duo ตอนที่ 9 ซับไทย
Absolute Duo ตอนที่ 10 ซับไทย
Absolute Duo ตอนที่ 11 ซับไทย
Absolute Duo ตอนที่ 12 ซับไทย จบ