กล่าวถึง ทายาทมหาเศรษฐี คัมเบะ ไดสุเกะ ได้มาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานตำรวจที่รวมพวกมีปัญหา และได้คู่กับ คาโต้ ฮารุ หนุ่มเลือดร้อนที่ไม่ชอบนิสัยวางท่าของไดสุเกะนัก

ซับไทยโดย Maguro-FS

Fugou Keiji: Balance:Unlimited ตอนที่ 1 ซับไทย
Fugou Keiji: Balance:Unlimited ตอนที่ 2 ซับไทย
Fugou Keiji: Balance:Unlimited ตอนที่ 3 ซับไทย
Fugou Keiji: Balance:Unlimited ตอนที่ 4 ซับไทย
Fugou Keiji: Balance:Unlimited ตอนที่ 5 ซับไทย
Fugou Keiji: Balance:Unlimited ตอนที่ 6 ซับไทย
Fugou Keiji: Balance:Unlimited ตอนที่ 7 ซับไทย
Fugou Keiji: Balance:Unlimited ตอนที่ 8 ซับไทย
Fugou Keiji: Balance:Unlimited ตอนที่ 9 ซับไทย