22/7 Nanabun no Nijuuni ตอนที่ 1-12 ซับไทย [จบ]

Boku wa Sonzai Shiteinakatta เรื่องราวของสาวๆไอดอลวง 22/7 ในรูปแบบของอนิเมะ กลุ่มไอดอลดิจิตอล 22/7 (Nanabun no Nijuuni) โดยให้คอนเซ็ปต์ว่าเป็น กลุ่มไอดอลที่อยู่เหนือมิติ ซึ่งหมายถึงผสมผสานระหว่างไอดอลโลกดิจิตอล (2D) และ โลกจริง (3D) ชื่อยังมาจากค่าไพ (π) 22/7 = 3.14285714286

22/7 Nanabun no Nijuuni ตอนที่ 1 ซับไทย
22/7 Nanabun no Nijuuni ตอนที่ 2 ซับไทย
22/7 Nanabun no Nijuuni ตอนที่ 3 ซับไทย
22/7 Nanabun no Nijuuni ตอนที่ 4 ซับไทย
22/7 Nanabun no Nijuuni ตอนที่ 5 ซับไทย
22/7 Nanabun no Nijuuni ตอนที่ 6 ซับไทย
22/7 Nanabun no Nijuuni ตอนที่ 7 ซับไทย
22/7 Nanabun no Nijuuni ตอนที่ 8 ซับไทย
22/7 Nanabun no Nijuuni ตอนที่ 9 ซับไทย
22/7 Nanabun no Nijuuni ตอนที่ 10 ซับไทย
22/7 Nanabun no Nijuuni ตอนที่ 11 ซับไทย
22/7 Nanabun no Nijuuni ตอนที่ 12 ซับไทย จบ