ในปี 305 ในโลกที่มนุษย์เกิดมาพร้อม เคานต์ (ตัวนับ) ที่เริ่มด้วยตัวเลขไม่เหมือนกัน เพิ่มและลดลงตามเงื่อนไขต่างกันไป มีคนบางกลุ่มแบ่งชนชั้นที่จำนวนตัวเลขที่มี เมื่อตัวนับลดจนเหลือ 0 จะถูกดึงลงไปขุมนรกทันที เรื่องราวของ ฮินะ เด็กสาวที่ได้รับคำขอจากแม่ตนก่อนที่ตัวนับจะกลายเป็น 0 ให้ตามหาชายคนหนึ่ง จนเธอได้พบกับ ริฮิโตะ นักดาบสวมหน้ากากปิดบังตนเองที่เป็นชายที่แม่ตนกล่าวถึง

ซับไทยโดย Nemuria Subs

Plunderer ตอนที่ 1 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 2 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 3 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 4 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 5 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 6 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 7 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 8 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 9 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 10 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 11 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 12 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 13 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 14 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 15 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 16 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 17 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 18 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 19 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 20 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 21 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 22 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 23 ซับไทย
Plunderer ตอนที่ 24 ซับไทย จบ