Actors: Songs Connection ตอนที่ 1-10 ซับไทย

เรื่องราวของโรงเรียนเอกชน Tenshou Gakuen สุดเข้มงวดลำดับที่ 7 จากเขตโรงเรียนทั้ง 10 ที่มีกำแพงสูง 130 เมตรตั้งตระหง่านและมีการจำกัดพื้นที่ของนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะเป็นอิสระจากรัฐบาล ทำให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมหลังจากเลิกเรียนได้ ซึ่งโรงเรียนนี้เองก็ได้มีระบบที่น่าสนใจออกมา นั่นคือแต่ละชมรมจะมีอันดับภาพรวมตามคะแนนที่ได้จากกิจกรรมและอีเวนต์ของโรงเรียน ซึ่งนักเรียนหลายคนก็ได้พยายามอย่างหนักเพื่อคะแนนเหล่านั้น ในการทำให้ชมรมของตัวเองขึ้นไปสู่อันดับที่สูงขึ้น

ซับไทยโดย Eternal-FS, Kume-FS

Actors: Songs Connection ตอนที่ 1 ซับไทย
Actors: Songs Connection ตอนที่ 2 ซับไทย
Actors: Songs Connection ตอนที่ 3 ซับไทย
Actors: Songs Connection ตอนที่ 4 ซับไทย
Actors: Songs Connection ตอนที่ 5 ซับไทย
Actors: Songs Connection ตอนที่ 6 ซับไทย
Actors: Songs Connection ตอนที่ 7 ซับไทย
Actors: Songs Connection ตอนที่ 8 ซับไทย
Actors: Songs Connection ตอนที่ 9 ซับไทย
Actors: Songs Connection ตอนที่ 10 ซับไทย