ซาคาอิ ยูจิ นักเรียนมัธยมปลายผู้หวังว่าจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ได้ทราบว่าแท้จริงแล้วตัวเขานั้นได้ตายไปแล้ว ระหว่างทางกลับบ้านวันหนึ่ง เขาพบเหตุการณ์ประหลาด อยู่ๆบรรยากาศรอบข้างก็หยุดลง และผู้คนที่อยู่รอบๆก็ตกอยู่ในเปลวเพลิงสีฟ้า ขณะที่ปิศาจรูปร่างคล้ายตุ๊กตาขนาดยักษ์ดูดเปลวเพลิงนั้นเข้าไปในปาก ขณะที่ปิศาจนั้นกำลังจะกินยูจิเข้าไป ก็ปรากฏหญิงสาวถือดาบในผ้าคลุมสีดำผู้มีผมและนัยน์ตาสีแดง ราวกับเปลวเพลิงที่กำลังลุกโชนออกมาช่วยเขา หญิงสาวคนนั้นเรียกตัวเองว่า เฟลมเฮซ (Flame Haze) ผู้ออกล่าเหล่าโทโมงาระ (ชื่อเต็มคือ กุเซะ โนะ โทโมงาระ ที่แปลว่า "ผู้อาศัยในโลกปิศาจ" ในภาษาไทย) สิ่งมีชีวิตจากต่างมิติ เมื่อยูจิสังเกตเห็นลูกไฟสีฟ้าภายในตัวเอง เฟลมเฮซนั้นจึงได้บอกเขาว่า ยูจิตัวจริงได้ตายไปแล้ว ขณะนี้เขาคือทอร์ช (Torch) เป็นสิ่งที่ใช้ทดแทนมนุษย์ที่ถูกลบไป ทอร์ชนั้นจะสวมในรูปของคนที่ถูกลบไป แต่พอเวลาผ่านไป พวกเขาจะหายไปจากความทรงจำของคนอื่นๆ เมื่อตระหนักถึงการตายของตนเองแล้ว ยูจิจึงได้เป็นเพื่อนกับหญิงสาวแปลกหน้าคนนั้นและได้ตั้งชื่อเธอว่า ชานะ ชานะคิดว่ายูจิคงจะสลายไปเช่นเดียวกับทอร์ชอื่นๆ แต่กลับพบว่ายูจิไม่ใช่ทอร์ชธรรมดา แต่เป็นทอร์ชพิเศษที่เรียกกันว่ามิสเทส (Mistes) เขามีสมบัติแห่งพิภพแดง (โฮกุ) อยู่ภายในตัว และเป็นสมบัติแห่งพิภพแดง ที่มีพลังและมีค่ามาก ดังนั้นชานะจึงคอยคุ้มครองยูจิจากพวกโทโมงาระ ซึงจะใช้สมบัติแห่งพิภพแดง (โฮกุ) เพื่อทำลายสมดุลแห่งโลก ยูจิจึงตัดสินใจที่จะฝึกฝนตนเองกับชานะเพื่อช่วยเหลือเธอต่อสู้

Shakugan no Shana เนตรเพลิงชานะ (ภาค 1)
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 1 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 2 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 3 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 4 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 5 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 6 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 7 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 8 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 9 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Shakugan no Shana เนตรเพลิงชานะ (ภาค 2)
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 1 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 2 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 3 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 4 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 5 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 6 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 7 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 8 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 9 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค2 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Shakugan no Shana เนตรเพลิงชานะ (ภาค 3)
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 1 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 2 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 3 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 4 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 5 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 6 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 7 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 8 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 9 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Shakugan no Shana ภาค3 ตอนที่ 24 พากย์ไทย จบ