Tokyo ESP โตเกียวเอสเปอร์ ตอนที่ 1-12 ซับไทย [จบ]

วันหนึ่ง รินกะ ได้เห็นเพนกวินและปลาบนท้องฟ้า ตอนแรกก็คิดว่าเธอแค่หลอนไปเองเพราะไม่มีใครเห็น แต่กลับมีชายคนหนึ่งที่เห็นเหมือนกับเธอ เมื่อปลาพุ่งมาหาเธอ เธอก็หมดสติไป แล้วพบว่าเธอสามารถทะลุวัตถุที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ เช่น พื้น หรือ มือถือ ด้วยความรู้สึกยึดมั่นในคุณธรรมที่สืบทอดมาจากบิดาของรินกะ ทั้งสองต้องมาพัวพันกับพวกใช้ความสามารถพิเศษก่อความเดือดร้อนให้กับเมือง

ซับไทยโดย Minami-Fansub

Tokyo ESP โตเกียวเอสเปอร์ ตอนที่ 1 ซับไทย
Tokyo ESP โตเกียวเอสเปอร์ ตอนที่ 2 ซับไทย
Tokyo ESP โตเกียวเอสเปอร์ ตอนที่ 3 ซับไทย
Tokyo ESP โตเกียวเอสเปอร์ ตอนที่ 4 ซับไทย
Tokyo ESP โตเกียวเอสเปอร์ ตอนที่ 5 ซับไทย
Tokyo ESP โตเกียวเอสเปอร์ ตอนที่ 6 ซับไทย
Tokyo ESP โตเกียวเอสเปอร์ ตอนที่ 7 ซับไทย
Tokyo ESP โตเกียวเอสเปอร์ ตอนที่ 8 ซับไทย
Tokyo ESP โตเกียวเอสเปอร์ ตอนที่ 9 ซับไทย
Tokyo ESP โตเกียวเอสเปอร์ ตอนที่ 10 ซับไทย
Tokyo ESP โตเกียวเอสเปอร์ ตอนที่ 11 ซับไทย
Tokyo ESP โตเกียวเอสเปอร์ ตอนที่ 12 ซับไทย จบ