โลกได้เกิดพื้นที่ประหลาดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก ที่เรื่องเหนือธรรมชาติทุกอย่างกลายเป็นจริง "เม็กเมล" ทำให้เกิดยุคการสำรวจและผจญภัยในพื้นที่อันตราย เพื่อค้นหา แร่ธาตุ พืชพันธ์ สัตว์หายาก อีกครั้ง ด้วยความอันตรายทำให้เกิดคนตายและสูญหายบ่อยครั้ง ทำให้มีมือโปร ผู้รับงานตำแหน่ง Angler ผู้ช่วยผู้มีปัญหาบนแม็กเมล ตัวเอกของเรื่อง อินโย หนุ่มที่เป็น Angler ระดับตำนานที่ช่วยเหลือผู้สูญหายได้บ่อยครั้ง

ซับไทยโดย Tamulate-FS

Gunjou no Magmel ตอนที่ 1 ซับไทย
Gunjou no Magmel ตอนที่ 2 ซับไทย
Gunjou no Magmel ตอนที่ 3 ซับไทย
Gunjou no Magmel ตอนที่ 4 ซับไทย
Gunjou no Magmel ตอนที่ 5 ซับไทย
Gunjou no Magmel ตอนที่ 6 ซับไทย
Gunjou no Magmel ตอนที่ 7 ซับไทย
Gunjou no Magmel ตอนที่ 8 ซับไทย
Gunjou no Magmel ตอนที่ 9 ซับไทย
Gunjou no Magmel ตอนที่ 10 ซับไทย
Gunjou no Magmel ตอนที่ 11 ซับไทย
Gunjou no Magmel ตอนที่ 12 ซับไทย
Gunjou no Magmel ตอนที่ 13 ซับไทย จบ