Super Dragon Ball Heroes ตอนที่ 1-13 ซับไทย

ภาคนี้เริ่มต้นที่ดวงดาวพันธนาการ หรือ Prison Planet ที่ทรังค์ในอนาคตติดอยู่หาทางออกไม่ได้ และได้พบกับ Cooler ในร่างเดิม ซึ่งทั้งคู่ได้ประมือกันก่อนที่จะร่วมมือกันหาทางออกจากดวงดาวแห่งนี้ ในภาคนี้จะต้องเจอกับ Boss ที่เป็นไซย่าปีศาจ สามารถครอบงำจิตใจได้แม้กระทั่งของโงกุน

ซับไทยโดย Ore Manga

Super Dragon Ball Heroes ตอนที่ 1 ซับไทย
Super Dragon Ball Heroes ตอนที่ 2 ซับไทย
Super Dragon Ball Heroes ตอนที่ 3 ซับไทย
Super Dragon Ball Heroes ตอนที่ 4 ซับไทย
Super Dragon Ball Heroes ตอนที่ 5 ซับไทย
Super Dragon Ball Heroes ตอนที่ 6 ซับไทย
Super Dragon Ball Heroes ตอนที่ 7 ซับไทย
Super Dragon Ball Heroes ตอนที่ 8 ซับไทย
Super Dragon Ball Heroes ตอนที่ 9 ซับไทย
Super Dragon Ball Heroes ตอนที่ 10 ซับไทย
Super Dragon Ball Heroes ตอนที่ 11 ซับไทย
Super Dragon Ball Heroes ตอนที่ 12 ซับไทย
Super Dragon Ball Heroes ตอนที่ 13 ซับไทย