ไอดอลสาวแห่งโลกเสมือน μ ได้สร้างโลกจำลองที่เรียกว่า Mobius เพื่อให้เหล่าวัยรุ่นมาพักอาศัย หนีปัญหาสังคมในโลกความเป็นจริงที่แสนเจ็บปวด ลืมโลกเดิมที่เคยจากมา จนเริ่มมีคนทราบว่าตนติดอยู่ในโลกเสมือน มีการตั้งกลุ่มสมาชิก ชมรมกลับบ้าน ที่ต้องการกลับสู่โลกเดิมของตน ทำให้พวกเขาและเธอต้องกลายเป็นศัตรูกับพวกที่สนับสนุน μ

Caligula ตอนที่ 1 ซับไทย
Caligula ตอนที่ 2 ซับไทย
Caligula ตอนที่ 3 ซับไทย
Caligula ตอนที่ 4 ซับไทย
Caligula ตอนที่ 5 ซับไทย
Caligula ตอนที่ 6 ซับไทย
Caligula ตอนที่ 7 ซับไทย
Caligula ตอนที่ 8 ซับไทย
Caligula ตอนที่ 9 ซับไทย
Caligula ตอนที่ 10 ซับไทย
Caligula ตอนที่ 11 ซับไทย
Caligula ตอนที่ 12 ซับไทย จบ