Onihei ตอนที่ 1-13 ซับไทย [จบ]

วิชาดาบแห่งมารถูกใช้ขจัดความชั่วร้ายเพื่อสันติสุขในยุคเอโดะ ปี 1783 ฮาเซกาว่า เฮย์โซว หัวหน้ากลุ่มได้ปกป้องพื้นที่เขาจากอาชญากรรมและการลอบวางเพลิง หลังปราบคนร้ายมากมายจนเขาได้รับชื่อว่า อสูร เฮย์โซว

ซับไทยโดย VirgoNeo-FS

Onihei ตอนที่ 1 ซับไทย
Onihei ตอนที่ 2 ซับไทย
Onihei ตอนที่ 3 ซับไทย
Onihei ตอนที่ 4 ซับไทย
Onihei ตอนที่ 5 ซับไทย
Onihei ตอนที่ 6 ซับไทย
Onihei ตอนที่ 7 ซับไทย
Onihei ตอนที่ 8 ซับไทย
Onihei ตอนที่ 9 ซับไทย
Onihei ตอนที่ 10 ซับไทย
Onihei ตอนที่ 11 ซับไทย
Onihei ตอนที่ 12 ซับไทย
Onihei ตอนที่ 13 ซับไทย จบ