Deadman Wonderland เดดแมน วันเดอร์แลนด์ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ได้มีการฟื้นฟูโตเกียวให้กลับมาคงเดิม โดยการสร้างสถานที่ที่ชื่อว่า Deadman Wonderland (เดดแมน วันเดอร์แลนด์) มันคือคุกและสวนสนุกในที่เดียวกัน และถูกบริหารโดยเอกชนอย่างเต็มรูปแบบ มีการจัดแสดงการแข่งขันต่างๆโดยนักโทษ และแน่นอนว่าการแข่งขันแต่ละอย่างนั้น มีโอกาสตายระหว่างแข่งได้ทั้งสิ้น โดยเหล่าผู้เข้าชมจะคิดว่าเป็นเพียงแสดงโชว์เท่านั้น...

Deadman Wonderland ตอนที่ 1 ซับไทย
Deadman Wonderland ตอนที่ 2 ซับไทย
Deadman Wonderland ตอนที่ 3 ซับไทย
Deadman Wonderland ตอนที่ 4 ซับไทย
Deadman Wonderland ตอนที่ 5 ซับไทย
Deadman Wonderland ตอนที่ 6 ซับไทย
Deadman Wonderland ตอนที่ 7 ซับไทย
Deadman Wonderland ตอนที่ 8 ซับไทย
Deadman Wonderland ตอนที่ 9 ซับไทย
Deadman Wonderland ตอนที่ 10 ซับไทย
Deadman Wonderland ตอนที่ 11 ซับไทย
Deadman Wonderland ตอนที่ 12 ซับไทย จบ
Deadman Wonderland ตอน OVA ซับไทย