ในอนาคตโลกที่แปดเปื้อนไปด้วยมลพิษ อีกทั้งอันตรายจากสัตว์กลายพันธุ์ทำให้มนุษย์จำต้องอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมปิด ที่เรียกว่า "เรกิออส" เป็นมหานครเคลื่อนที่คุ้มครองมนุษย์จากมลพิษและเหล่า "โอะเซ็นจู" ซึ่งเป็นอสูรกายที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารพิษ ว่ากันว่าเรกิออสนั้นมีวิญญาณเป็นเมืองมีชิวิต ที่คิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โลกที่ล่มสลายนี้ไม่ใช่ยุคของมนุษย์อีกต่อไป ในโลกของเรกิออสอัลเคมิสต์ หรือศาสตร์เล่นแร่แปรธาตุจะถูกพัฒนาขึ้นมาแทนวิทยาศาสตร์ และมีเหล่าผู้มีพลังพิเศษที่เรียกว่า KEI และ REI หรือเรียกรวมๆว่า ผู้ใช้ศาสตรา (Arms master) ที่มีหน้าที่ปกป้องเรกิออสจากการโจมตีของเหล่าโอะเซ็นจู

Chrome Shelled Regios ตอนที่ 1 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 2 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 3 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 4 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 5 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 6 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 7 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 8 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 9 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 10 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 11 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 12 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 13 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 14 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 15 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 16 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 17 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 18 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 19 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 20 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 21 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 22 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 23 ซับไทย
Chrome Shelled Regios ตอนที่ 24 ซับไทย จบ