Masou Gakuen HxH ตอนที่ 1-12+SP ซับไทย (18+) [จบ]

Masou Gakuen HxH ซับไทย

คิซึนะ ได้มาเรียนต่อในโรงเรียนที่พี่สาวแนะนำ ถึงจะไม่มีความสามารถพอที่ใช้เกราะ Zerosu ในการต่อสู้ แต่เขาสามารถเพิ่มพลังให้สาวๆคนอื่นได้ ด้วยการกระตุ้นความรู้สึกของพวกเธอด้วยการสัมผัสทางร่างกาย

ซับไทยโดย Gildarts-FS, Mayuki-fs & Doki-fs

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12 จบ

ตอนพิเศษ
SP ตอนที่ 1
SP ตอนที่ 2
SP ตอนที่ 3
SP ตอนที่ 4
SP ตอนที่ 5
SP ตอนที่ 6