ระหว่างการสร้างเขื่อนคุโรเบะ มีการค้นพบ Artifact เก่าแก่ ทำให้มีการก่อตั้งสถาบันวิจัยคุโรเบะขึ้นมา โดยจะรวบรวมนักวิจัยหัวกระทิมาเพื่อศึกษา Artifact รวมถึงมีการก่อตั้งโรงเรียนเพื่อให้ลูกของนักวิจัยเหล่านั้นเข้ามาเรียน และยูกิเนะก็นับเป็นนักเรียนหนึ่งในนั้น วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ประหลาด ทำให้ยูกิเนะพบกับเคนโนสุเกะ ซามูไรยุคเก่า วันคืนอันไม่ปกติของหนุ่มซามูไรกับยูกิเนะได้เริ่มขึ้นแล้ว

Kuromukuro ตอนที่ 1 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 2 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 3 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 4 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 5 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 6 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 7 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 8 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 9 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 10 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 11 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 12 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 13 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 14 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 15 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 16 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 17 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 18 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 19 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 20 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 21 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 22 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 23 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 24 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 25 ซับไทย
Kuromukuro ตอนที่ 26 ซับไทย จบ