Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 0-25 [จบ] ซับไทย

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ซับไทย

Fate Stay Night ในบท Unlimited Blade Works จะกล่าวถึงริน ซึ่งเป็นตัวละครหลัก แต่เนื้อเรื่องจะมุ่งประเด็นไปที่ตัวตนของข้ารับใช้ของเธอ อาเชอร์ มากกว่า และในบท Heaven&Feel จะกล่าวถึงอดีตอันเลวร้ายของซากุระ และยังเชื่อมต่อไปถึงเนื้อเรื่องของ เฟท/ฮอลโลว์ อทาราเซีย อีกด้วย ส่วนเนื้อเรื่องในแอนิเมชันจะเป็นการนำเนื้อเรื่องทั้ง 3 มารวมกัน และเน้นหนักไปที่บท Fate มากกว่าบทอื่นๆ

Fate Stay Night Unlimited Blade Works ตอนที่ 0-25 จบ +Good End (Sunny Day) ซับไทย

Facebook Loading . . .